Jesteś w:

Aktualności

Mądra i bezpieczna droga w dorosłość 26-04-2017

W dniu 10.04.2017r w Szkole Podstawowej w Siołkowej odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Profilaktycznego „Mądra i bezpieczna droga w dorosłość”, którego organizatorem był Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Siołkowej oraz pedagodzy szkolni  Marta Fyda i  Piotr Pater.  Celem konkursu było propagowanie w środowisku treści profilaktycznych, promowanie pozytywnych postaw, ukazywanie zgubnych skutków używania substancji uzależniających, wyrabianie nawyku przestrzegania zasad i norm w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Grybów. Każda szkoła mogła zgłosić max 3 prace. Uczniowie mieli za zadanie przygotować znaki drogowe: zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, dotyczące uzależnień i zdrowego stylu życia.   Łącznie do konkursu zgłoszono 44 prace, które oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Danuta Suder, Stanisława Blicharz i  Ewa Hotloś

Ocenie podlegały:

-czytelny i jasny przekaz dotyczący uzależnień i zdrowego trybu życia.

-wkład pracy, technika, pomysłowość, wykorzystanie różnych materiałów plastycznych i technicznych.

-wiersz lub rymowanka umieszczona na odwrocie znaku, dotycząca określonego problemu.

Komisja Konkursowa po burzliwych obradach wyłoniła zwycięzców.

 Wyniki konkursu:

I miejsce – Patrycja Gołyźniak kl. VI –SP Krużlowa Wyżna

I miejsce – Marlena Gruca kl. V – SP Biała Niżna

II miejsce - Izabela Hajduk kl. VI - SP Wyskitna

II miejsce – Kamila Gruca kl. Va – SP Kąclowa

III miejsce  - Aleksandra Skrabska kl. V – SP Florynka

 

Wyróżnienia:

1.     Katarzyna Chronowska kl. VI – Ptaszkowa nr.1

2.     Julia Janusz kl. VI – SP Siołkowa

3.     Zuzanna Dziedziak kl. VI – SP Siołkowa

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i nagrodę niespodziankę, a laureaci pierwszych trzech miejsc i osoby wyróżnione, dodatkowo nagrody rzeczowe których fundatorem jest Wójt Gminy Grybów oraz pełnomocnik UG do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych pani Stanisława Blicharz.

  

Autor tekstu: Marta Fyda

 

 

 

Galeria