Jesteś w:

Aktualności

Ptoszkowioki tańczą i śpiewają już 10 lat! 06-12-2017

 

Ptoszkowioki - 10 lat na scenie

Profesjonalna scena, a na niej wokaliści, tancerze
i aktorzy w wieku od kilku do kilkunastu lat, sala po brzegi wypełniona gośćmi (i to jakimi!), przemówienia, gratulacje, prezenty... W taki sposób 29 listopada świętowaliśmy w naszej szkole jubileusz 10-lecia zespołu folklorystycznego Ptoszkowioki. Tak piękna rocznica była powodem do dumy i niepowtarzalną okazją do zaprezentowania uczniowskich talentów oraz dokonań. 
Kilka minut po 12 uroczystość zainaugurowała Pani Dyrektor Beata Wajdzik, która przywitała zebranych gości. Na widowni zasiedli m.in.: Posłanka na Sejm RP Barbara Bartuś, przedstawiciel Senatora Stanisława Koguta, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, wicestarosta Antoni Koszyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice Józef Legutko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa Tomasz Romanowski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik, Radna Gminy Grybów Maria Michalik, w imieniu Wójta Gminy Grybów Pani kierownik Wydziału Oświaty Danuta Suder, ks. proboszcz Józef Kmak, sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek, dyrygent Chóru Stanisław Król, Prezes Orkiestry Dętej z Ptaszkowej Krzysztof Janus, Instruktor GOK Ptaszkowa Magdalena Motyka, kierownik Biblioteki w Ptaszkowej Maria Kogut, Prezes Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro Lucyna Kmak, Koło Gospodyń Wiejskich: Maria Karolska i Ludwika Zwolenik, przyjaciel szkoły Henryk SIedlarz, Dyrektor Gimnazjum Urszula Ząber, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele - emeryci, rodzice uczniów szkoły oraz mieszkańcy Ptaszkowej. 

Jubileuszowe spotkanie w tak znamienitym gronie nie mogło się odbyć bez wspomnień
i podsumowań. W swoim przemówieniu dyrektor szkoły przywołała pamięcią wydarzenia
z życia zespołu, które miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu. Występy Ptoszkowioków na rodzimych scenach przeplatały się z wyjazdami i udziałami w konkursach, przeglądach, koncertach. Ich wokalno - taneczne popisy wielokrotnie były nagradzane na forum międzynarodowym, ogólnopolskim i powiatowym. 

Wspomnienia były tylko preludium do uroczystości. Po przemówieniu na scenie pojawili się główni bohaterowie wydarzenia - członkowie zespołu Ptoszkowioki, reprezentanci absolwentów oraz wspierający ich uczniowie, którzy wystawili musical pt. "Ptoszkowianka - droga do marzeń". Bogato ilustrowana fragmentami muzycznymi opowieść o dziewczynce, która od dzieciństwa marzy o tym, by być artystką i wytrwale dąży do celu, została nagrodzona gromkimi brawami. 

Po części artystycznej przyszedł czas na gratulacje i życzenia. Zgromadzeni goście kierowali pod adresem opiekunów i członków zespołu słowa uznania za ich trud przynoszący spektakularne osiągnięcia. Jak na jubileusz przystało, nie obyło się bez pięknych upominków. 

Jesteśmy dumni, że w naszej szkole działa jedyny na terenie całej gminy dziecięcy zespół folklorystyczny. Byłym i obecnym członkom zespołu gratulujemy pięknego jubileuszu 
i życzymy estradowych sukcesów oraz kolejnych wspaniałych rocznic.

źródło: www. sp1ptaszkowa.gminagrybow.pl