Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania publiczne gminy w 2017 r 16-01-2017

 Wójt Gminy Grybów zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku ogłasza otwwrty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Grybów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, których realizację w 2017 roku wspiera Gmina Grybów 

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 16 stycznia 2017 r

Formularz oferty plik doc 

Formularz sprawozdania plik doc