Jesteś w:

wfos

Rozpoczęcie realizacji zadania pn.„ Wykonanie termomodernizacji budynku

poprzez ocieplenie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Krużlowej Niżnej”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowalny zadania: 36.886,00 zł.

Kwota dotacji: 8.965,00 zł.

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”