Jesteś w:

Aktualności

Inwentaryzacja azbestu! 12-07-2017

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grybów.

    Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2017 r. prowadzone będą na terenie Gminy Grybów prace inwentaryzacyjne dot. wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania tj. WGS84 Polska sp z o.o. z/s w Milanówku.

   Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia do reprezentowania Gminy przy wykonywaniu czynności podpisane przez Wójta Gminy Grybów. Prosimy mieszkańców o udostępnianie informacji na temat wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury. Prowadzona inwentaryzacja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie opracowanie aktualnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, który umożliwi kontynuację usuwania wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie Gminy Grybów do 2032 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 18 448 42 24.