Jesteś w:

Aktualności

II tura zwrotu podatku akcyzowego 01-08-2017

  Każdy rolnik, który chce uzyskać w 2017 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji  powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek w terminach:

- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Wnioski należy składać w/w terminach w Urzędzie Gminy w Grybowie ul Jakubowskiego 33
w pokoju nr 14  I piętro PODATKI

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi:
86.00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do pobrania: 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wzór wg Rozporządzenia MRiRW z dnia dnia 28 czerwca 2013 r. (poz. 789)Pełna informacja na stronie MInisterstwa Rolnictwa:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego