Jesteś w:

Aktualności

Program dofinansowania odnawialnych źródeł energii 22-08-2017

Energia słońca, wiatru, energia odzyskiwana z gruntu czy powietrza to szansa dla każdego z nas. Wykorzystanie tego potencjał przyrody w życiu codziennym  przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii  daje wiele korzyści. Wyższy komfort życia, oszczędność dla portfela, oszczędność czasu na etapie eksploatacji instalacji proekologicznych,  poprawa jakości powietrza to tylko niektóre z nich. Z drugiej strony istnieje znaczący minus –  ciągle zbyt wysoka cena.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Grybów ogłaszamy wstępne zapisy do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje dofinansowanie do:

  • kolektorów słonecznych pozwalających na podgrzewanie ciepłej wody użytkowe
  •   fotowoltaiki  pozwalającej na produkcję energii elektrycznej  z energii słonecznej
  •  gruntowych i powietrznych pomp ciepła pozwalających  zarówno na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej jak i ogrzewanie budynku.

Państwa zapisy pozwolą na ocenę zapotrzebowania na ww. instalacje i ubieganie się o środki finansowe proporcjonalne  do liczby zainteresowanych mieszkańców gminy.

Warunki programu:

  •  Program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Grybów, którzy zamierzają zamontować odnawialne źródło energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła)
  •  Dofinasowanie do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii może wynosić do 60% kosztów kwalifikowanych  netto poniesionych na ten cel,
  •  Zadanie może być zrealizowane nie wcześniej niż w 2018 r. (nie ma możliwości refundacji zadań zrealizowanych przed datą podpisania umowy z Gminą Grybów)
  •  Właściciel budynku musi posiadać wszystkie odbiory budynku wymagane prawem budowlanym,
  •  W budynku w którym ma być zamontowane odnawialne źródło energii  nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza,

Wszystkich mieszkańców, którzy spełniają i akceptują powyższe warunki zachęcamy do uzupełnienia WSTĘPNEJ deklaracji udziału w programie dostępnej poniżej lub w Urzędzie Gminy Grybów, pok. 4.  

Aby zadeklarować chęć udziału w programie należy uzupełnić wszystkie punkty  ankiety.

Ankietę można uzupełnić elektronicznie lub dostarczyć do Urzędu Gminy (osobiście lub pocztą) na dziennik podawczy najlepiej do dnia 15 września 2017r. 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTRONICZNEJ ANKIETY

 

W sprawie zapisów osobą do kontaktu jest Marian Rolka tel. 18 448-42-24.

Jednocześnie zaznaczamy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, jednak jest niezbędna aby wnioskować o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy. Podane powyżej warunki mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną przedstawione  na stronie Gminy Grybów po ogłoszeniu naboru przez organizatora tj. Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Województwo Małopolskie.