Jesteś w:

Aktualności

Program "Małopolska Niania" 29-09-2017

W dniu 31.08.2017r, Rada Gminy Grybów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu  określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” podlegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Grybów.
Głównym celem Programu „Małopolska Niania” dla rodzin z dziećmi do lat 3 zwanego dalej „Programem” jest wsparcie rodzin z Gminy Grybów w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Projekt będzie realizowany z udziałem środków finansowanych przez Województwo Małopolskie. Projektem zostanie objęte trzy rodziny z Gminy Grybów na okres 10 miesięcy począwszy od 1 listopada 2017r.
Wniosek o przyznanie świadczenia Małopolska Niania można pobrać ze strony Urzędu Gminy Grybów oraz w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, ul. Jakubowskiego 33.
Wnioski należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem urzędu pocztowego w terminie do 13 października 2017r.
 

Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia "Małopolska Niania" oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu "Małopolska Niania" polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Grybów.pdf