Jesteś w:

Aktualności

Ślubowanie klasy I w Szkoły Podstawowej w Cieniawie 13-10-2017

W dniu 12. października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie  uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowaniei zostali pasowani przez Panią  Dyrektor mgr Agatę Brożek na pełnoprawnych uczniów.   

     W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście -  Wójt Gminy Grybów Pan Piotr Krok, Proboszcz  Parafii Cieniawa ks. Wacław Barnaś, Kierownik Referatu Oświaty Pani Danuta Suder, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy uczniowie Szkoły.

     Przed oficjalnym ślubowaniem i „pasowaniem na ucznia” dzieci pod czujnym okiem wychowawcy Pani mgr Renaty Michalik oraz jej asystentki Pani mgr Jolanty Pajor - zaprezentowały wszystkim swoje wiadomości  i umiejętności, które już zdobyły: 
-znają swoją Ojczyznę - barwy narodowe i godło, 
-pięknie recytują wiersze, tańczą  i śpiewają,
-znają także zasady zachowania w szkole i przepisy ruchu drogowego.                     
Po swoistym egzaminie dwadzieścia troje uczniów - w tym pięć dzieczynek i osiemnastu chłopców – zostało przyjętych do społeczności uczniowskiej Szkoły, a fakt ten dzieci potwierdziły, składając odcisk palca wskazującego  w „Złotej Księdze”.
Po ceremonii uczniowie klasy I zostali obdarowani  przez Pana Wójta, rodziców i starszych kolegów upominkami. Pierwszoklasiści podziękowali przybyłym gościom, wręczając okolicznościowe pamiątkowe zdjęcie całej klasy pierwszej.  
 

Galeria