Jesteś w:

Aktualności

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w Szkołach Podstawowych 20-12-2017

Projekt realizowany jest przez Fundację Silver Economy w partnerstwie z Województwem Małopolskim – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekcie bierze udział 18 szkół podstawowych z dziewięciu gmin powiatu nowosądeckiego: Grybów, Korzenna, Krynica–Zdrój, Łabowa, Łącko, Muszyna, Piwniczna–Zdrój, Rytro, Stary Sącz.

Z terenu naszej gminy w projekcie uczestniczą uczniowie klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Polnej i  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej.

Celem projektu jest:

  •  nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko – miejskich powiatu nowosądeckiego,
  • zakup sprzętu teleinformatycznego oraz materiałów dydaktycznych dla szkół,
  • bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz osób dorosłych, podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie programowania, (osoby dorosłe – pracownicy bibliotek publicznych/publicznych domów kultury/ ośrodków kultury/ centrów kultury),
  •  prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu – robotów, tabletów oraz materiałów dydaktycznych,
  •  zorganizowanie wycieczki dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki i Zabawy,
  •   wsparcie techniczne i merytoryczne on-line dla nauczycieli przez 6 miesięcy.

Umiejętność programowania daje szerokie  możliwość odnalezienia się w dynamicznie rozwijającym się świecie nowoczesnych technologii. Realizacja projektu pozwoli na rozwijanie wśród dzieci umiejętności myślenia logicznego, intuicji, wyobraźni, wnioskowania i planowania. Niezwykle ważnym elementem działań realizowanych w ramach projektu jest również rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej oraz uczenia się w grupach.  Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń  między nauczycielami, a uczniom daje  możliwości odniesienia sukcesu poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji oraz demonstrację efektu swojej pracy  w szerszym gronie.

W ramach projektu  szkoły biorące w nim udział otrzymały sprzęt informatyczny i materiały dydaktyczne do zajęć.  Bazę placówek  wzbogaciły między innymi zestawy robotów ,,Dash & Dot’’, tablety,  gry do nauki programowania ,,Scottie Go"  oraz zestaw edukacyjny do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej ,,UMIEM PROGRAMOWAĆ”. W przekazaniu sprzętu do szkół uczestniczyła Pani Sabina Sułkowska – specjalista ds. projektów Fundacji Silver Economy w Nowym Sączu oraz Pan Ludomir Krawiński prezes zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Od listopada 2017r. do kwietnia 2018 r. w szkołach odbędzie się 14 dwugodzinnych zajęć z zakresu programowania. Zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Pani Lucyna Wolnik z SP Polna i Renata Trojan z ZSP w Ptaszkowej. Ostatnie zajęcia będą dla dzieci biorących udział w projekcie zajęciami wyjazdowymi w formie wycieczki do Centrum Nauki i Zabawy ,,Klockoland” w Krakowie.

 

Galeria