Jesteś w:

Aktualności

Podatek akcyzowy 2018 30-01-2018

Każdy rolnik, który chce uzyskać w 2018 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek w terminach:

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

Wnioski należy składać w/w terminach w pokoju nr 14.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:
86.00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Rolnicy którzy uzyskali zwrot w I półroczu 2018 wykorzystują w II półroczu pozostałą niewykorzystaną część limitu na 2018 r.Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

 ·       1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 ·       1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do pobrania: 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wzór wg Rozporządzenia MRiRW z dnia dnia 28 czerwca 2013 r. (poz. 789)