Jesteś w:

Aktualności

"Polska niepodległa" 16-03-2018

XIV Gminny Konkurs Historyczny

Dnia 9 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Białej Niżnej, zgodnie  z kilkunastoletnią tradycją,  odbył się  XIV Gminny Konkurs Historyczny. Tegoroczna edycja wpisuje się w działania naszej szkoły, zmierzające do upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego motto konkursu brzmiało: "Polska niepodległa".

Najważniejszym celem turnieju było  popularyzowanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wydarzeń i postaci, które przyczyniły się  do  odrodzenia Rzeczpospolitej  w 1918 r. oraz ukształtowania jej granic.  Zgłębianie tych treści połączone było  z promowaniem wartości demokratycznych i kształtowaniem patriotyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu  praw innych narodów.   Poznawanie drogi  Polski do niepodległości miało również  na celu kształtowanie u uczestników konkursu wartości uniwersalnych takich jak: sprawiedliwość, prawda, równość, wolność, tolerancja oraz  przestrzeganie praw człowieka.W rywalizacji konkursowej wzięło udział   17 uczniów z  9  szkół. Wszyscy  uczestnicy wykazali się   bardzo wysokim poziomem wiedzy. Uczniowie prezentowali  umiejętności związane  z samodzielną analizą, interpretacją wydarzeń i oceną postaci historycznych. Ponadto młodzież zaprezentowała zdolności tworzenia narracji historycznej, integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko. Uczestnicy konkursu doskonale rozumieją powiązania między przeszłością Rzeczpospolitej, a czasami nam współczesnymi,  wyrażone słowami najważniejszego    z bohaterów "Polski niepodległej" - Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 Na szczególne   wyróżnienie zasługują laureaci trzech pierwszych miejsc.

1. Jan Kaniuk - SP Florynka.

2. Karolina Stojda - ZSP nr 1 Ptaszkowa.

3. Mateusz Mikulski - ZSP Siołkowa.

 

Autor: Joanna Kostrzewa Hala

Galeria