Władze Gminy

Piotr Krok  Wójt Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04 email: wojt@gminagrybow.pl

Andrzej Poręba  Z-ca Wójta Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04 email: z-cawojta@gminagrybow.pl

Anna Mogilska  Skarbnik Gminy Grybów
tel: 18-448-42-14 email: skarbnik@gminagrybow.pl

 

 

Rada Gminy Grybów kadencja 2014-2018

 

Przewodniczący: Jan Radzik
Wicerzewodniczący:                Lucjan Janus
Wicerzewodniczący:    Zdzisław Skibiak
  Józef Dusza
  Piotr Fyda
  Kazimierz Główczyk
  Antoni Gruca
  Adam Krok
  Antoni Kruczek
  Marian Kruczek
  Stanisław Laskosz
  Maria Michalik
  Jacek Migacz
  Stanisław Mikulski
  Czesław Olchawski
  Krzysztof Olszanecki
  Anna Poznańska
  Andrzej Szafrański
  Bogdan Szyszka
  Marcin Bednarz

Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego


Przewodniczący: Antoni Gruca

Wiceprzewodniczący:            

Krzysztof Olszanecki
  Józef Dusza
  Jacek Migacz
  Bogdan Szyszka
   

 

Komisja Infrastruktury i Mienia Komunalnego


Przewodniczący: Antoni Kruczek
Wiceprzewodniczący:              
  Kazimierz Gołyźniak
  Lucjan Janus
  Zdzisław Skibiak
  Anna Poznańska

 

Komisja Oświaty

Przewodniczący: Adam Krok
Wiceprzewodniczący:             Stanisław Laskosz
  Piotr Fyda
  Antoni Gruca
  Antoni Kruczek
  Jacek Migacz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marian Kruczek
Wiceprzewodniczący:          Andrzej Szafrański
  Adam Krok
  Stanisław Laskosz
  Czesław Olchawski
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych
  oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publiczneg
o

 
Przewodniczący: Czesław Olchawski
Wiceprzewodniczący:        Stanisław Mikulski
  Zdzisław Skibiak
  Krzysztof Olszanecki
  Jan Radzik
   

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

Przewodniczący: Józef Dusza
Wiceprzewodniczący:      Maria Michalik
  Marian Kruczek
  Stanisław Mikulski
  Bogdan Szyszka

Komisja Kultury i Sportu

Przewodniczący:  
Wiceprzewodniczący:     Piotr Fyda
  Lucjan Janus
  Maria Michalik
  Anna Poznańska