Ogłoszenia i informacje

Budżet Obywatelski Małopolski 18-02-2017

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.

Dlatego proszę o przekazanie informacji o rozpoczynających się konsultacjach z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski, które trwać będą od 17 lutego do 3 marca br.

Szczególnie ważne jest poinformowanie o trwających konsultacjach przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski. Harmonogram spotkań załączam do niniejszego listu.

W przypadku szczegółowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: 12 61 60 531, 12 61 60 904, mailowy: bo(at)umwm.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Raz jeszcze zachęcam Państwa do włączenia się w nasze działanie z zakresu partycypacji społecznej, jakim jest wojewódzki budżet obywatelski. Razem możemy przyczynić się do rozwoju naszego regionu i wspólnie budować Małopolskę.

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
/-/ Grzegorz Lipiec

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH REGULAMINU
II EDYCJI BO MAŁOPOLSKA

LP. DATA GODZINA MIEJSCE ADRES
1. 20 LUTY 16:30 Urząd Marszałkowski Sala Obrad Sejmiku ul. Racławicka 56, 30-001 Kraków
2. 21 LUTY 16:00 Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
3. 22 LUTY 16:30 MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświęcim ul. gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim
4. 23 LUTY 16:30 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz
5. 27 LUTY 16:30 Urząd Miasta Zakopane Sala Obrad ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane