Ogłoszenia i informacje

Wycinka drzew i krzewów 12-07-2017

 

Uwaga– zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew

 

17 czerwca zmienione zostały zapisy ustawy o wycince drzew.

Zgodnie z nowelizacją osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają ustawowy obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

 


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów