Ogłoszenia i informacje

Bezpieczne żniwa 28-07-2017

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
 

PT KRUS w Nowym Sączu jak co roku oddziałuje w terenie na rzecz bezpieczeństwa w pracach letnich.

Inspektorzy wizytując gospodarstwa bezpośrednio w czasie pracy udzielają wskazówek, zaleceń BHP apelując o bezpieczeństwo przy pracach żniwnych- pracach rolniczych.

Należy:

- Wyposażać maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.

- Bezwzględnie wyłączać silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonywać przy   wyłączonym napędzie.

- Nie przewozić osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego  nie przeznaczonych.

- Utrzymywać ład i porządek na terenie obejścia.

- Dbać o bezpieczeństwo prac na wysokości- w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i drabinach.

- Wychodzić z ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodzić zawsze po drabinie.

- Pracować w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, korzystać z odpowiedniej ochrony pracy.

- Uważać na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.
    
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych

- Odzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce pracy.

- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


Szczegółowe informacje zawarte  www.krus.gov.pl