Ogłoszenia i informacje

Konsultacje społeczne rocznego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 02-07-2018

 

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu z organizacjami pozarzqdowymi

                    oraz innymi podmiotami