Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie

ul. Jakubowskiego 33,

33-330 Grybów

telefon: 18 445 38 35, 18 448 42 45

e-mail gokgbp@op.pl

Dyrektor Maria Majcher

Główny Księgowy Anna Kiełbasa


 

PROJEKT:   „Moje okno na świat
                      – utworzenie i udostępnienie kawiarenki internetowej w miejscowości Siołkowa ”

Wartość projektu                                 23.152,90 zł

Wartość dofinansowania                  14.869,97 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętych PROW 2007 – 2013

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


PROJEKT: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu „Binczarowianie”
 

Wartość projektu                                 34.884,00 zł.

Wartość dofinansowania                     18.685,52 zł.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętych PROW 2007 – 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji – Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi 11 filii działających w następujących miejscowościach:

______________________________________________________________________________________
 

GOK Filia Binczarowa

Instruktorem filii jest Anna Radzik .

Przy placówce działają amatorski teatr młodzieżowy, zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań

Godziny otwarcia:

poniedziałek,wtorek,środa,piątek,sobota: 15.00 - 19.00

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Cieniawa 

Instruktorem filii jest Irena Miczołek.

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań.

Godziny otwarcia:

wtorek,środa,czwartek,sobota: 17.00 - 21.00

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Florynka

Starszym Instruktorem filii jest Andrzej Szafrański

Przy placówce działa orkiestra dęta, zespół teatralno obrzędowy,

Telefon 18 442 67 60, internet

Godziny otwarcia:

poniedziałek,wtorek,piątek,sobota,niedziela: 17.00 - 21.00

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Gródek

Instruktorem filii jest Józefa Krok.

Przy placówce działają : zespół teatralno obrzędowy, koła zainteresowań, kawiarenka internetowa,

telefon 18 447 43 95

Godziny otwarcia placówki:

poniedziałek - piątek: 16.30 - 20.30 

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Kąclowa

Instruktorem Filii jest Tadeusz Matuła.

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, zespół dziecięcy „Wesołe Nutki”, koła zainteresowań,

istnieje izba regionalna.

Godziny otwarcia:

poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek: 14.30 - 18.30

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Krużlowa Wyżna

Instruktorami filii są: Ewa Gołyźniak i Roman Kwoka

Przy placówce działają: zespół teatralno obrzędowy, zespół regionalny „Krużlowianie”, zespół muzyczny

„PRESTO”, orkiestra dęta i koła zainteresowań.

Godziny otwarcia:

poniedziałek 17.00 - 21.00
wtorek 16.00 - 20.00
czwartek, sobota, niedziela 17.00 - 21.00

 ______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Polna

Instruktorem Filii jest  Anna Szura

Przy placówce działają : zespół teatralno obrzędowy, kółka zainteresowań w tym kółko plastyczne origami i

bibułkarstwa, posiada dostęp do internetu.

tel. 18 447 25 03

Godziny otwarcia:

poniedziałek 12.30 - 16.30
wtorek 16.00 - 20.00
czwartek 16.00 - 20.00
piątek 12.30 - 16.30
sobota 16.00 - 20.00

______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Ptaszkowa

Instruktorem filii jest Magdalena Motyka

Przy placówce działają orkiestra dęta i chór mieszany prowadzony przez Pana Stanisława Króla, zespól teatralno

obrzędowy, kawiarenka internetowa, kółka zainteresowań, prowadzone są lekcje gry na instrumentach

muzycznych.

Zapraszamy na zajęcia zespołu regionalnego ECH JAWORZA i zespołów tańca nowoczesnego AKIKKA i

ONE TWIST.

Telefon 18 445 17 94

Godziny otwarcia:

Wtorek 16.00 - 20.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek  13.00 - 17.00
Piątek 14.00 - 18.00
Sobota 14.00 - 18.00

                                                                      ______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Stara Wieś

Instruktorem Filii jest Stanisława Mikulska

Przy placówce działają: zespół teatrlano obrzędowy, kółka zainteresowań , prowadzone są lekcje gry na

instrumentach.

Godziny otwarcia:

wtorek, środa 17.00 - 21.00
czwartek 14.00 - 18.00
piątek, niedziela 17.00 - 21.00 

                                                              ______________________________________________________________________________________
 

GOK Fila Siołkowa

Instruktorem filii jest  Paweł Rola

Przy placówce działają: orkiestra dęta , chór męski „Siołkowianie”, zespół teatralno obrzędowy, prowadzone są

lekcje gry na instrumentach muzycznych

Telefon 18 445 22 49

Godziny otwarcia:

poniedziałek 15.00 - 21.00
wtorek 15.00 - 21.00
środa 11.00 - 17.00 
piątek 11.00 - 17.00 
niedziela 8.00 - 14.00