Inwestycje gminne

Sieć wodociągowa Biała Niżna-Siołkowa 12-04-2017

Wójt Gminy Grybów oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie podpisali umowę na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Biała Niżna -  Siołkowa. Inwestycja została podzielona na dwa zadania, które realizować będzie firma: Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania, ul. Morawskiego 9, 33 – 340 Stary Sącz wybrana w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę około 860 000,00 zł.
W ramach zadania woda dotrze do wielu indywidualnych odbiorców, jak również instytucji użyteczności publicznej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej, Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, a także do nowobudowanej siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wszyscy odbiorcy, którzy korzystać będą z sieci wodociągowej otrzymają wodę zdatną do picia. Dotychczasowe ujęcia wody z przydomowych studni pozostawiają wiele do życzenia a w okresach suszy jest jej brak.
 

Galeria