Inwestycje gminne

Remont dróg gminnych 25-04-2018

Zostały zakończone prace związane z remontem dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych.  Wykonano niespełna 3000mb nowych nawierzchni bitumicznych.                                 
Zadania zostały zrealizowane z środków własnych jak również w ramach Funduszy Sołeckich.

 

Galeria