Inwestycje gminne

Kolejny etap uporządkowania gospodarki ściekowej 26-02-2016

W dniu 26.02.2016 r została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w aglomeracji Grybów obejmującej miejscowości Kąclowa, Binczarowa, Florynka z odprowadzeniem ścieków do projektowanej oczyszczalni ścieków w Kąclowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa"

Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych Gminy Grybów.

Prace projektowe realizuje firma:

INIKO Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 8/2B

35 – 303 Rzeszów

za kwotę  429 270,00 zł. brutto.

Dotychczas w poprzednich dwóch etapach zaprojektowano około 250 km. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna,Stara Wieś, Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa, Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna. 

Łącznie w latach 2010 – 2015 na terenie Gminy Grybów wybudowano dwie oczyszczalnie ścieków oraz ponad 100 km sieci kanalizacji sanitarnej za ogólną kwotę  40 659 238,00  zł.

 

Galeria