Inwestycje gminne

Z placu budowy 27-04-2016

Inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej, hydroforni, zbiornika na wodę oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Florynka"

Koszt inwestycji wynosi: 480 000,00 zł brutto

Galeria