Aktualności

Grafika 2

Dotacje do wymiany starych kotłów na kotły elektryczne

dodano: 11.05.2022

Gmina Grybów w roku 2022 będzie udzielać dotacji do wymiany starych kotłów na kotły elektryczne w ramach projektu pn.: „Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Grybów”.

Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 26 lutego 2021 r. (uchwała nr XXV/247/2021),  który jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1896054,uchwala-nr-xxv2472021-rady-gminy-grybow-z-dnia-26-lutego-2021-r-w-sprawie-regulaminu-udzielania-i-ro.html

Wnioski na dofinansowanie w roku 2022 można składać do dnia 15 czerwca 2022 roku bądź do wyczerpania środków.

W roku 2022 na ten cel przeznaczono kwotę 20 000 złotych

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

 

 

                                                                                        (-) Wójt Gminy Grybów

                                                                                               Jacek Migacz

Kalendarz wydarzeń

Szczepimy się
Korona Sądecka
EKOINTERWENCJA
Pomiar PM Gmina Grybów