Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Grafika 2

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

https://zwik.gminagrybow.pl/ 

33-330 Grybów Biała Niżna 431

tel.: 18-262-21-23, fax: 525-525-200

e-mail: zwik@gminagrybow.pl 

Dyrektor: Jan Gruca

 

 

Celem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadznaie i oczyszczanie ścieków, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Ponadto zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami służącymi zbiorowemu zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

 

 

Dofinansowanie UE