Biała Niżna

Grafika 1

Miejscowość leżąca w dolinie rzeki Biała , od której pochodzi jej nazwa. W centrum wsi znajduje się stary dworek, przekazany w testamencie przez hrabinę Kontancję Stadnicką, obecnie pełni funkcję klasztoru SS Dominikanek i jest jednym z cenniejszych zabytków gminy, nowy oddany w 2000 r. Kościół Parafialny pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Sala gimnastyczna przez cały rok tętni życiem, szczególnie popularne są rozgrywki w piłce siatkowej. Na rzece Biała znajduje się kilka kąpielisk. Z gór „Grabna” i „Wierzchowina” roztaczają się piękne widoki. Na terenie Białej Niżnej znajdują się dwa największe zakłady w gminie: ZSB „Stolbud” Grybów i Spółdzielnia Inwalidów „Karpaty”.  Przez miejscowość prowadzi droga wojewódzka Krynica – Tarnów.  Na terenie wsi przy drodze Biała Niżna - Gródek znajduje się cmentarz zamordowanych w czasie II wojny światowej 360 Żydów, o fakcie tym przypomina wyryty na płycie nagrobnej napis w języku polskim, angielskim i hebrajskim. 

    

Historia: 

Osada posiada bogatą historię. Ślady bytowania człowieka sięgają tu czasów przedhistorycznych. Miejscowość istniała jeszcze przed założeniem Grybowa, co poświadcza dokument lokacji miasta. Wchodziła do klucza królewskich dóbr grybowskich. Od 1830 roku miejscowość stanowiła własność Horchów. W 1846 roku miały tu miejsce rozruchy chłopskie. 

Na przełomie XIX i XX wieku licznych zwolenników miał ruch ludowy, a później drużyny strzeleckie. 
Wiosną 1915 roku Biała była miejscem koncentracji wojsk austriackich i niemieckich przed bitwą gorlicką. 
W okresie II wojny światowej miejscowi członkowie AK należeli do placówki grybowskiej oraz kolejowej placówki w Stróżach.

Galeria zdjęć

Dofinansowanie UE