Start/stop

Aktualności

Herb Gminy Grybów
10.07.2024

W dniu 11 lipca 2024 roku Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz podpisał umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie oraz nadbudowie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w...

Herb Gminy Grybów
04.07.2024

Wójt Gminy Grybów przypomina, że wnioski do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów można składać w Urzędzie Gminy Grybów, pok. 13, w terminie do 2...

Herb Gminy Grybów
04.07.2024

Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siołkowej ruszyły pełną parą zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy. Zakres modernizacji jest bardzo szeroki 

Herb Gminy Grybów
01.07.2024

W dniach 29 i 30 czerwca 2024 roku, na stadionie KS „Kolejarz” Stróże odbył się " II Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Grybów".

Herb Gminy Grybów
27.06.2024

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Grybów pan Jacek Migacz dokonał wręczenia  powierzenia stanowiska dyrektora 3 szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów. Osoby na...

Herb Gminy Grybów
26.06.2024

Rada Gminy Grybów na sesji w dniu 25 czerwca 2024 r. jednogłośnie udzieliła  Wójtowi Gminy Grybów Jackowi Migaczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za...

Na skróty

Dofinansowanie UE