Wykaz kominiarzy

Grafika 1

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

W związku z powyższym poniżej przedstawiam listę kominiarzy, którzy mogą wykonywać przeglądy kominiarskie, dane pochodzą z zasobu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu:

http://www.cech.nowysacz.com.pl/s8-informator-osobowy.html

 

GAJEWSKI Robert - Usługowy Zakład Kominiarski

33-300 Nowy Sącz, ul. Lachów Sądeckich 38;  tel.: +48 602 179 736

 

GOLONKA Andrzej - Kominiarstwo

33-300 Nowy Sącz,  ul. Radziecka 21;  tel.: 18 442 25 02,  +48 607 588 821

 

KOSAKOWSKI Mariusz - Zakład Kominiarski

33-312 Tęgoborze, Zawadka 72; tel.: +48 606 688 394

 

ORZEŁ Paweł - Usługi Kominiarskie

33-340 Stary Sącz, ul. Batorego 8;  tel.: +48 602 872 581

 

TLAŁKA  Adam - Usługi Kominiarskie

33-370 Muszyna, ul. Ogrodowa 113; tel.: 18 471 46 75

 

ZAKŁAD KOMINIARSKI SZOŁDROWSKI

33-300 Nowy Sącz, Batalionów Chłopskich; tel.: +48 728 293 018

 

Kominiarze są zrzeszeni w Korporacji Kominiarzy Polskich (KKP) oddział terenowy znajduje się

w Krakowie nr telefonu 12 430 62 23

 

Dodatkowe dane kontaktowe kominiarzy uzyskane z Korporacji:

 

Kominiarczyk Zakład Kominiarski Mariusz Wagner

  1. Stróżowska 12, 38-300 Gorlice; tel. +48 697 927 414

 

Paweł Golonka ul. Radziecka 21, 33-300 Nowy Sącz; tel. +48 794 104 518

 

Mariusz Tlałka Usługowy Zakład Kominiarski, ul. Grunwaldzka 130, 33-370 Muszyna; tel. 18 471 89 59, kom. +48 795 277 758

 

 

 

Dofinansowanie UE