Florynka

Grafika 1
Miejscowość leżąca przy drodze Grybów - Krynica na wysokości 380 m n.p.m. pomiędzy wzniesieniami Mala Kiczerka od wschodu i Dział od zachodu. Miejscowość leżąca przy drodze Grybów - Krynica na wysokości 380 m n.p.m. pomiędzy wzniesieniami Mala Kiczerka /545 m n.p.m./ od wschodu i Dział /692 m n.p.m./ od zachodu. Na terenie wsi znajdują się źródła wody mineralnej o właściwościach leczniczych.

Atrakcją są kąpieliska na rzece Biała, tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i uprawiania sportów zimowych.
Według legendy istnieje podziemne przejście łączące Florynkę z górą Chełm, w którym przed laty ukrywali się zbójnicy.
W centrum stoi kościół - dawna cerkiew greckokatolicka z 1875 r z XVII wiecznym barokowym ołtarzem.
Przy drodze do Krynicy znajduje się cmentarz żołnierski z I wojny światowej z obeliskiem zwieńczonym orłem.

Historia:

Pierwotnie wioska nazywała się Flornikowa i założona została na prawie magdeburskim jako wieś królewska.

Za panowania Władysława Jagiełły była własnością biskupów krakowskich i wtedy wchodziła w skład tzw. Państwa Muszyńskiego zwanego też Kresem Muszyńskim. W tym czasie też zasiedlona została przez pasterzy wołoskich, a w 1574 r. przeniesiona na prawo wołoskie.
W listopadzie 1918 r. utworzono tutaj tzw. Rusko-Łemkowską Republikę w skład której weszły okoliczne wsie. Zlikwidowano ją na początku 1920 r.

Po II wojnie światowej ludność łemkowska została przesiedlona głównie na Ziemie Zachodnie.

Dofinansowanie UE