Rada Gminy

Grafika 1

Rada Gminy Grybów kadencja 2018-2023

 • Przewodniczący: Jacek Ziębiec
 • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Karakuła
 • Wiceprzewodniczący: Maria Michalik
  Radni:
 • Marcin Bednarz
 • Adrian Czochór
 • Piotr Fyda
 • Antoni Gruca
 • Kazimierz Igielski
 • Monika Janur
 • Lucjan Janus (Radny do dnia 30.06.2022 r.)
 • Krzysztof Koszyk
 • Antoni Kruczek (Radny od dnia 16.08.2022 r.)
 • Marian Kruczek
 • Krzysztof Oleksy
 • Krzysztof Olszanecki
 • Krzysztof Osmoła (Radny do dnia 12.04.2023 r.)
 • Stanisław Ptaszkowski (Radny od dnia 30 maja 2023 r.)
 • Anna Poznańska
 • Jan Radzik
 • Feliks Rządca
 • Jan Smoła
 • Stanisław Szambelan
 • Marzena Szyszka

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Jan Smoła
 • Wiceprzewodniczący: Adrian Czochór
 • Krzysztof Oleksy
 • Krzysztof Koszyk
 • Krzysztof Olszanecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący: Stanisław Szambelan
 • Wiceprzewodniczący: Piotr Fyda
 • Feliks Rządca
 • Monika Janur
 • Jan Radzik
 • Marian Kruczek

Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego

 • Przewodniczący: Monika Janur
 • Wiceprzewodniczący: Antoni Gruca
 • Kazimierz Igielski
 • Maria Michalik
 • Grzegorz Karakuła
 • Marcin Bednarz

Komisja Infrastruktury i Mienia Komunalnego

 • Przewodniczący: Krzysztof Oleksy
 • Wiceprzewodniczący: Anna Poznańska
 • Grzegorz Karakuła
 • Krzysztof Osmoła (Członek komisji do dnia 12.04.2023 r.)
 • Stanisław Ptaszkowski (Członek komisji od dnia 30.05.2023 r.)
 • Marcin Bednarz
 • Lucjan Janus (Członek komisji do dnia 30.06.2022 r.)
 • Antoni Kruczek (Członek komisji od dnia 16.08.2022 r.)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Przewodniczący: Kazimierz Igielski (Przewodniczący komisji od dnia 30.05.2023 r.)
  (Krzysztof Osmoła - Przewodniczący komisji do dnia 12.04.2023 r.)
 • Wiceprzewodniczący: Jacek Ziębiec (Wiceprzewodniczący komisji od dnia 30.05.2023 r., )
  Kazimierz Igielski (Wiceprzewodniczący komisji do dnia 30.05.2023 r.)
 • Stanisław Ptaszkowski (Członek komisji od dnia 30.05.2023 r.)
 • Lucjan Janus (Członek komisji do dnia 30.06.2022 r.)
 • Antoni Kruczek (Członek komisji od dnia 16.08.2022 r.)
 • Piotr Fyda
 • Antoni Gruca

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

 • Przewodniczący: Feliks Rządca
 • Wiceprzewodniczący: Marzena Szyszka
 • Maria Michalik
 • Adrian Czochór
 • Jan Radzik
 • Anna Poznańska

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych
oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Przewodniczący: Krzysztof Koszyk
 • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Olszanecki
 • Stanisław Szambelan
 • Jan Smoła
 • Marian Kruczek
 • Marzena Szyszka

Doraźna Komisja Satutowa

 • Przewodniczący: Grzegorz Karakuła
 • Wiceprzewodnicząca: Marzena Szyszka
 • Marian Kruczek
 • Marcin Bednarz
 • Feliks Rządca
 • Krzysztof Osmola (Członek komisji do dnia 12.04.2023 r.)

 

 

BIP
Uchwały Rady Gminy Grybów są publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Grybów

Dofinansowanie UE