Gminny Ośrodek Kultury

Grafika 2

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie

https://gok.gminagrybow.pl/ 

33-330 Grybów Biała Niżna 431
Telefon 18 445 38 35 e-mail gokgbp@op.pl 

Dyrektor – Maria Majcher
Główny Księgowy – Józefa Krok

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie zajmuje się organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Gminy Grybów. Swoje zadania realizuje za pomocą filii zlokalizowanych w Sołectwach Gminny.

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Binczarowej

33-332 Florynka Binczarowa 24
Telefon 18 447 17 71 e-mail binczarowa.gok@op.pl 
Instruktor – Anna Radzik

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Cieniawie
33-333 Ptaszkowa Cieniawa 196
e-mail cieniawa.gok@gmail.com 
Instruktor – Irena Miczołek

Filia Gminnego Ośrodka Kultury we Florynce
33-332 Florynka 157
Telefon 18 442 67 60 e-mail florynka.gok@gmail.com 
Instruktor – Andrzej Szafrański

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku
Gródek 71 33-331 Stróże
Telefon 18 447 43 95 e-mail grodek.gok@interia.pl 
Instruktor – Józefa Krok

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Kąclowej
Kąclowa 78 33-330 Grybów
e-mail kaclowa.gok@gmail.com 
Instruktor – Tadeusz Matuła

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Krużlowej Wyżnej
33-325 Krużlowa Wyżna 194
e-mail kruzlowawyznafilii.gok@gmail.com 
gok.kruzlowawyzna.roman@onet.pl 
Instruktorzy: Roman Kwoka
Ewa Gołyźniak

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Polnej
Polna 5 33-331 Stróże
Telefon 18 447 25 03 e-mail polna.gok@gmail.com 
Instruktor – Anna Szura

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 504
Telefon 18 445 17 94 e-mail kontakt@gokptaszkowa.pl 
Instruktor – Magdalena Motyka

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Siołkowej
Siołkowa 35 33-330 Grybów
Telefon 18 445 22 49 e-mail siolkowa.dk.gok@onet.pl 
Instruktor – Paweł Rola

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Wsi
Stara Wieś 10 33-325 Krużlowa Wyżna
Telefon 18 445 33 13 e-mail starawies.gok@wp.pl 
Instruktor – Stanisława Mikulska

 

Dofinansowanie UE