Położenie geograficzno-administracyjne

Grafika 1

Położenie geograficzno-administracyjne

Gmina Grybów położona jest nad rzeką Białą Tarnowską, zwaną również Dunajcową lub Grybowską. Rzeka Biała Tarnowska – jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca o długości 101,8 km. Biała bierze początek w Beskidzie Niskim.

mapa

Miejscowości gminy Grybów położone są pośród Gór Grybowskich będących północno zachodnią strefą Beskidu Niskiego. Z Gór Grybowskich, wyróżniają się między innymi Góra Chełm (779 m n.p.m.), pasmo Jaworza (882 m n.p.m.), Czerszli (877 m n.p.m.) i Ubocza (820 m n.p.m.), wraz  z Lisią Górą (562 m n.p.m.) oraz pasmem Maślanej Góry (753 m n.p.m.) i Jeleniej Góry (684 m n.p.m.) z rezerwatem przyrody „Jelenia Góra”, w którym znajduje się usuwisko górskie z jeziorkiem pousuwiskowym „Morskie Oko”.

Wsie należące do gminy Grybów zlokalizowane są w dolinach rzeki oraz na stokach i wysokich płaszczowinach.

Administracyjnie gmina położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, a także we wschodniej części powiatu nowosądeckiego ziemskiego. Od południa graniczy z miastem i gminą Krynica-Zdrój i Łabowa, od południowego zachodu z gminą Kamionka Wielka, od zachodu z gminą Chełmiec, od zachodu, północnego zachodu i północy z gminą Korzenna oraz miastem i gminą Bobowa i gminą Łużna w pow. gorlickim, od wschodu z gminą wiejską Gorlice, Ropa i Uście Gorlickie. Gminę z trzech stron otacza miasto Grybów, gdzie znajduje się siedziba władz gminy.

Gmina zajmuje obszar o 153,1 km² i liczy 25628 mieszkańców (stan na 30. VI. 2019) i tworzy ją szesnaście sołectw: Biała Niżna (619 domostw – 2772 mieszkańców), Binczarowa (287 – 1461), Chodorowa (49 – 267), Cieniawa (358 – 1667), Florynka (323 – 1735), Gródek (246 – 1173), Kąclowa (487 – 2520), Krużlowa Niżna (217 – 1004), Krużlowa Wyżna (307 – 1535), Polna (228 – 1093), Ptaszkowa (729 – 3311), Siołkowa (453 – 2145), Stara Wieś (228 – 1067), Stróże (585 – 2642), Wawrzka (150 – 552) i Wyskitna (150 – 684). Gmina Grybów w dzisiejszym kształcie powstała na początku lat 90. XX wieku (od 2 kwietnia 1991 roku) w wyniku podziału miasta i gminy Grybów na część „miejską” i „wiejską”. Obok zwartej zabudowy, zazwyczaj każde sołectwo posiada po kilka przysiółków, a niektóre z nich mogłyby stanowić samodzielne sołectwa.

Pod względem etnograficznym większość mieszkańców gminy zaliczana jest do Lachów Sądeckich.

Gmina Grybów jest ważnym węzłem komunikacyjnym (drogowym i kolejowym), krzyżują się tu drogi w kierunku Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Gorlic. Przez Grybów biegnie linia kolejowa (międzynarodowa) Kraków-Krynica.

Dofinansowanie UE