Realizowane projekty

Grafika 1

Koszty kwalifikowalne projektu: 1 579 659,50 złotych

Dofinansowanie projektu w maksymalnej kwocie: 1 555 937,25 złotych

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Przedmiotowy projekt zakłada wymianę 100 starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe spełniające dyrektywę Ecodesign wraz z osprzętem i armaturą w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grybów wraz z przystosowaniem instalacji wew. c.o. i c.w.u. Zakres prac wynikał będzie z oceny energetycznej każdego z budynków.

Kwota maksymalnego dofinansowania wymiany kotła w ramach projektu ustalona została na 8000 zł brutto, zaś kwota maksymalnego dofinansowania przystosowania instalacji wewnętrznych ustalono na 6000 zł brutto.

 

 

Cyfrowa Gmina

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty: Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych  oraz nadzorowanych oraz upowszechnianie wykorzystanie chmury; Edukacja cyfrowa dla JST; Cyberbezpieczeństwo.

Wartość projektu: 768 540,00 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 768 540,00 zł


 

 

Program Wieloletni Senior Plus

 

Przedmiotem zadania jest utworzenie Klubu Senior + w Gminie Grybów w miejscowości Cieniawa. W wyniku realizacji zadania powstanie pierwszy w Gminie Grybów Klub Senior+, który będzie miejscem aktywizacji seniorów, tj. osób w wieku 60+. W ramach projektu powstanie 20 miejsc przeznaczonych dla seniorów. Powierzchnia placówki wynosi 208,45 m2. Placówka spełniać będzie minimalny standard warunków lokalowych.


 

Tablica Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022


Plakat projektu pod nazwą Cyfrowy Rozwój Gminy Grybów


Miasteczko Ruchu Drogowego dla Rowerów w miejsowości Krużlowa Wyżna 

Budowa GBP z GOKPliki do pobrania

Dofinansowanie UE