Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej

Grafika 2

Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej

https://dps.gminagrybow.pl/

Biała Niżna 640, 33-330 Grybów

tel./fax: 18-447-35-02

e-mail: dps@gminagrybow.pl 

Dyrektor: Joanna Kmak

 

Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 

Dofinansowanie UE