O projekcie

Grafika 2

Standardy Obsługi Inwestora - Logo

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym realizuje projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”.

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski.

Cel projektu: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Projekt obejmuje:

  • przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wśród JST,
  • organizację szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz kadry zarządzającej JST, z zakresu standardu obsługi inwestora,
  • organizację wizyt studyjnych,
  • indywidualne doradztwo prowadzone w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora,
  • wsparcie w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestora,
  • budowanie lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora,
  • pakiet działań promocyjnych.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 095 783 zł

Okres realizacji: 1 marca 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

źródło: https://www.malopolska.pl/biznes/bizneswmalopolsce/centrum-business-in-malopolska/standardy-obslugi-inwestora-w-malopolsce

Dofinansowanie UE