Jesteś w:

Aktualności

  • 19 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku, odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Profilaktycznego „RAZEM PRZECIW AGRESJI” na bajkę profilaktyczną. Organizatorami konkursu były Anna Nykaza – Kruczek (Pedagog w SP w Gródku i Cieniawie) oraz Magdalena Poręba (Pedagog w SP i Gimnazjum w Białej Niżnej).

  • Dnia 12 listopada 2014 roku w Binczarowej przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grybów zmagały się podczas IV Przeglądu Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Grybów

  • W najbliższą niedzielę, 16 listopada, odbędą się wybory samorządowe. Wyborcy Gminy Grybów wybierać będą wójta gminy, radnych do Rady Gminy, radnych do Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r. będą czynne w godz. 7.00 - 21.00.

  • Dnia 11 listopada 2014 roku w Grybowie obchodzono 96 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  • Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający gminę, niezależnie od pory roku znajdą dla siebie odpowiednią ofertę na spędzenie wolnego czasu w obiektach sportowo- rekreacyjnych.

  • W dniu 31 października bieżącego roku Wójt Gminy Grybów w towarzystwie Pana Zygmunta Berdychowskiego spotkał się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, którym przyznano stypendia z Funduszu Stypendialnego Braci Potoczków na rok szkolny 2014/2015.

  • Inwestycje ostatnich lat zrealizowano maksymalnie pozyskując środki unijne głównie na rozbudowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej: wybudowano oczyszczalnie ścieków oraz skanalizowano miejscowości Stróże oraz Biała Niżna. Łączna wartość inwestycji to kwota 28 mln w tym 15 mln zł to dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” korzystając ze środków unijnych zrealizowano kilkanaście projektów o łącznej wartości ponad 25 mln zł.

  • W dniu 23.10.2014 r została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.”Budowa budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego i rekreacyjnego realizowany w ramach budowy Centrum Sportów Zimowych w miejscowości Ptaszkowa”. W dniu 30.10.2014 nastąpiło uroczyste wbicie "łopaty" i rozpoczęcie robót.

  • W czwartek 30 października na drodze powiatowej z Grybowa do Nowego Sącza trwała wielka obława. W centrum Ptaszkowej ponad stu siedemdziesięciu policjantów w cywilu i kamizelkach odblaskowych poszukiwało groźnych przestępców. Podejrzanym był każdy kierowca, który w godzinach od 8 do 10 przemieszczał się drogą między starym a nowym kościołem.

  • W lecie br P.Adam Motyka znalazł w Kąclowej wykonany z brązu przedmiot. Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenili to znalezisko jako unikat: jest to siekierka tulejkowa licząca ponad 3 tysiące lat. Zabytkowa siekierka trafiła do Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

strony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 POLSKA

 

SEJM

 

MAŁOPOLSKA POWIAT NOWOSĄDECKI
     
MIASTO GRYBÓW KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

 

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ