Czyste Powietrze

Grafika 1

Konsultacje Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 odbywają się w każdy:

Czwartek  w godzinach od 8:00 – 10:00

Piątek w godzinach od 7:15 – 15:15

Dane dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze z Gminy Grybów – stan na dzień 31.03.2024 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 560
  • Liczba zawartych umów – 446
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 253
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 7 015 422,27 zł

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie UE