Punkt Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Grafika 2

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

 

Konsultacje Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 odbywają się w każdy:

Czwartek  w godzinach od 8:00 – 10:00

Piątek w godzinach od 7:15 – 15:15


Dane dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze z Gminy Grybów – stan na dzień 31.12.2022 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 349
  • Liczba zawartych umów – 298
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 143
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 3.630.763,96 zł

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie UE