Informacja dla niedosłyszących

Grafika 2

Informacja dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuchonieme do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszace lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. Urzędem przy wykorzystaniu jednej z następujących form:

  • drogą pocztową na adres:
    Urząd Gminy Grybów,
    ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.
  • e-mail na adres: ug@gminagrybow.pl  
  • faksem na nr 184450402,

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Dofinansowanie UE