Aktualności

Grafika 2

Grybowski Klub Abstynenta z nową siedzibą

dodano: 31.05.2023

W dniu 27 maja 2023 r. Wójt Gminy Grybów wziął udział w  uroczystym otwarciu nowej siedziby  Klubu Abstynenta, która od  stycznia bieżącego roku znajduje się przy ul. Kościuszki 20 w Grybowie. W uroczystości wzięło udział ponad 40 Członków Klubu wraz rodzinami oraz zaproszeni goście.

Klub powstał w 1999 roku z inicjatywy trzeźwiejących alkoholików oraz przy wsparciu śp. Księdza prałata Adama Kaźmierczyka, który udostępnił na potrzeby Klubu lokal w budynku zabytkowej plebanii, stąd też nazwa Klubu „Stara Plebania”. Lokal ten był siedzibą Klubu przez 24 lata, aż do grudnia 2022 roku.

Dzięki przychylności lekarza Andrzeja Bojnarowskiego, który udostępnił budynek przy ul. Kościuszki 20 oraz inicjatywie, zaangażowaniu i pracy Członków Klubu, lokal  został dostosowany do potrzeb osób skupionych wokół Klubu.

Funkcjonowanie Klubu jest możliwe dzięki pomocy finansowej sponsorów, członków Klubu a przede wszystkim Urzędu Gminy Grybów i Urzędu Miasta Grybowa. Wójt Gminy Grybów od lat wspiera działalność Klubu,  udzielając dotacji na prowadzenie działalności statutowej. W 2022 roku Gmina Grybów udzieliła  pomocy finansowej w wysokości 30 000 złotych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, którego celem było ograniczenia szkód zdrowotnych, negatywnych konsekwencji społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego wynikających
z używania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Realizując powyższy, cel Gmina Grybów wspomaga również realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów, organizuje szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów  w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, realizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe jako elementy programu profilaktycznego, organizuje obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii oraz problemem przemocy,
a także udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowych podmiotom prowadzącym lecznictwo odwykowe.

Dofinansowanie UE