Inwestycje w dziedzictwo kulturowe

Grafika 1

Inwestycje w dziedzictwo kulturowe

Zabytki łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Są częścią naszej kultury i tożsamości lokalnej. Na przestrzeni ostatnich lat zostały wyremontowane przydrożne kapliczki, dawny blask odzyskują zabytkowe drewniane kościółki.

W 2024 roku na odnowę i prace konserwatorskie zabytków przeznaczymy 1 605 000,00 zł. w tym:
- 455 000,00 zł. – Budowa chodnika wokół kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Polnej,
- 520 000,00 zł. – Kontynuacja prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej,
- 120 000,00 zł. -  Roboty impregnacyjne pokrycia dachowego z gontów oraz deskowania ścian i wieży w Zabytkowym Kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej,
- 510 000,00 zł. – Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej. 

Dofinansowanie UE