Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Grafika 1

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Gospodarka wodno-kanalizacyjna dla każdej gminy jest niezwykle istotnym tematem. Dzięki konsekwentnym działaniom i decyzjom akceptowanym przez radę gminy, realizowane inwestycje w gospodarce ściekowej powodują, że z roku na rok wzrasta długość sieci oraz liczba nowych przyłączy do zbiorczej sieci. Tylko w ostatnich czterech latach wybudowano 187 km sieci, w tym wodociągowej 55 km i kanalizacyjnej 132 km. Łącznie na te inwestycje przeznaczono ponad 66 mln zł. w dużej mierze z otrzymanych dofinansowań z Funduszy Europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałych funduszy krajowych.
Inwestycje wodno-kanalizacyjne przyczyniają się do polepszenia warunków jakości życia mieszkańców Gminy oraz przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Gmina Grybów w latach 2024-2026 ze środków  Funduszy Europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 przeznaczy 18 400 000,00 zł. na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

Dofinansowanie UE