Jubileusz XXX -lecia Gminy Grybów

Grafika 2

W dniu 18 września 2021 roku odbył się szczególny Jubileusz XXX-lecia utworzenia Gminy Grybów.

Gminne Święto rozpoczęło się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w kościele im. NMP w Ptaszkowej.  W uroczystej Mszy Świętej udział wzięły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grybów, Związku Pszczelarstwa oraz Stowarzyszenia Sołtysów. Podczas Mszy zostały złożone dary ofiarne w postaci kwiatów, chleba, paschału, miodu i wina a także ornatów. Swoją grą i śpiewem uroczystą Mszę uświetnił Chór i Orkiestra Dęta z Ptaszkowej.

Dalsza część odbywała się w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, gdzie mogliśmy podziwiać występy grup artystycznych działających przy Gminnych Ośrodkach Kultury. Główną gwiazdą wieczoru był Kabaret pod Wyrwigroszem.  Uroczystość zakończyła zabawa taneczna. Pomimo niepogody mieszkańcy Gminy licznie przybyli aby świętować piękny Jubileusz Wspólnoty Samorządowej – naszej Małej Ojczyzny.

Swoją obecnością uroczystość jubileuszu XXX-lecia uświetnili Senator RP Pan Wiktor Durlak, Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Poseł na Sejm RP Pani Urszula Nowogórska, przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Mordarska oraz Pan Stanisław Pasoń, Wójtowie sąsiednich Gmin oraz Radni Powiatowi.

Gospodarz Gminy i uroczystości – Pan Jacek Migacz podziękował wszystkim za obecność, piękne słowa a także wszystkim współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizatorom.

 

Zachęcamy do obejrzenia pełnej fotorelacji:

-Uroczysta Msza Święta: https://gminagrybow.pl/fotorelacja-uroczysta-msza-swieta.html 

-Jubileusz XXX - lecia -CSZ Ptaszkowa: https://gminagrybow.pl/fotorelacja-jubileusz-30-lecia-w-csz-ptaszkowa-vi.html

Dofinansowanie UE