Kody kreskowe

Grafika 2

Kody kreskowe

 

Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Grybów został wprowadzony system kodów kreskowych identyfikujących konkretny adres nieruchomości oraz rodzaj segregowanych odpadów odbieranych od mieszkańców.

Kody kreskowe mają zazadanie uszczelnić system segregacji oraz wyeliminować niewłaściwe sortowanie. Umożliwią sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zarówno przez mieszkańców, jak i firmę odbierającą odpady komunalne.

W sposób jednoznaczny będzie można stwierdzić, kto wystawił odpady przed posesję, w jakiej ilości oraz czy właściwie je segreguje oraz kiedy zostały odebrane przez firmę wywozową. Kody pozwolą również na precyzyjne określenie ilości faktycznie odebranych przez firmę wywozową odpadów.

Kody kreskowe przypisane są do poszczególnych posesji i są niepowtarzalne (tzn. każdy ma inny numer).

Kody wraz z workami na odpady segregowane (zielone, żółte, niebieskie i brązowe) na dany rok wydawane są przez Sołtysów pod koniec roku poprzedniego. Worki na odpady zmieszane (czarne) należy zakupić we własnym zakresie.

W przypadku braku kodów należy się zgłosić po dodatkowe kody do Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 8 w celu dodrukowania potrzebnej ilości. Kodów nie należy kopiować.

 

Rodzaje kodów:

1. Kody z napisem KUBEŁ do naklejenia na pojemnik 120l na odpady zmieszane (wielokrotnego sczytywania).

2. Kody z napisem ZMIESZANE do naklejania na czarny worek z odpadami zmieszanymi (jednokrotnego sczytywania).

3. Kody z napisem SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami selektywnie  zebranymi (jednokrotnego sczytania), na worki w kolorze zielonym (szkło), niebieskim (papier) i żółtym (tworzywa sztuczne i metale).

4. Kody z napisem BIO do naklejania na brązowy worek z odpadami biodegradowalnymi oraz odpadami zielonymi (jednokrotnego sczytania).

Kody kreskowe należy naklejać:

1. Na pojemniku w widocznym miejscu na ścianie frontowej,

2. Na worku w miejscu widocznym, poniżej związania.

 

Ponadto firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków/pojemników które będą oznaczone odpowiednim kodem kreskowym. Każdy worek powinien posiadać kod kreskowy. W przypadku braku kodu nie zostaną one odebrane.

 

Dofinansowanie UE