Kompostowanie

Grafika 2

Zasady kompostowania odpadów biodegradowalnych i zielonych

 

W centrach ogrodniczych dostępne są gotowe pojemniki do kompostowania wykonane z drewna lub plastiku. Ich konstrukcja nie jest szczególnie skomplikowana dlatego można się pokusić o własnoręczne ich wykonanie.

Kompostownik jest pojemnikiem bez dna, o ażurowych bocznych ściankach i litym górnym przykryciu. Do tego celu można wykorzystać stary plastikowy czy metalowy śmietnik zachowując jego pokrywę i wycinając dno. Innym domowym sposobem może być skonstruowanie pojemnika opartego na czterech drewnianych palikach. Można je następnie owinąć metalową siatką i przykryć kartonami, które stanowić będą boczne ściany.

Elementami niezbędnymi do powstawania kompostu są powietrze i woda. Nie można jednak przesadzić z nadmierną ilością powietrza, które powinno dostawać się do pryzmy przy regularnym jego przewracaniu, nie wysuszając przy tym całkowicie kompostu. Woda w odpowiedniej ilości sprzyja także rozkładaniu się odpadów. Zbyt suche składniki, takie jak siano czy pióra, powinno się namoczyć przed dodaniem, kontrolując jednocześnie aby kompost nie miał konsystencji papki.

Co kompostujemy: odpadki kuchenne (resztki warzyw, owoców, skorupki jaj, torebki herbaty), resztki jedzenia, skoszoną trawę,  siano, chwasty, przekwitłe rośliny, zdrewniałe części roślin np. po przycinaniu żywopłotów, jesienne liście drzew (wyłączając liście dębu, orzecha, olchy ze względu na zawartość szkodliwych dla roślin substancji) i trociny.

Co nie nadaje się do kompostowania: skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie), mięso, ryby (przyciągają szczury i muchy),  porażone, chore rośliny, popiół z węgla kamiennego, gazety, szkło, metal, plastik.

Składniki aktywujące proces rozkładu: pokrzywa oraz młode chwasty, odchody kur i gołębi, mocz (rozcieńczony z wodą w stosunku 1:3).

Dofinansowanie UE