Aktualności

Grafika 2

Nabór wniosków na odnawialne źródła energii w roku 2023 r.

dodano: 14.03.2023

Informuję zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Grybów w roku 2023 będzie udzielać dotacji do inwestycji polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii.
Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 12 grudnia 2019 r. (uchwała nr XIII/121/2019),  który jest dostępny na stronie internetowej

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1700938,uchwala-nr-xiii1212019-rady-gminy-grybow-z-dnia-12-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udz.html

Wnioski na dofinansowanie w roku 2023 można składać wyłącznie w terminie od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania środków, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, pok. 2.

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej poniżej oraz w Urzędzie Gminy Grybów
w pok. 1  w godzinach pracy urzędu.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

 

(-) Wójt

Jacek Migacz

 

 

oświadczenia w zakresie projektu fotowoltaki
oświadczenia w zakresie projektu fotowoltaki
oświadczenie - małżonek
oświadczenie - małżonek
oświadczenie użytkowanie
oświadczenie użytkowanie
wniosek o dofinansowanie instalacji OZE
wniosek o dofinansowanie instalacji OZE
wniosek o wypłatę dofinansowania OZE
wniosek o wypłatę dofinansowania OZE
Wzór_zaświadczenia_OSD

Dofinansowanie UE