Aktualności

Grafika 2

Przypomnienie o możliwości składania wniosków dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dodano: 04.07.2024

Wójt Gminy Grybów przypomina, że wnioski do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów można składać w Urzędzie Gminy Grybów, pok. 13, w terminie do 2 sierpnia 2024 r.

Obszary działek ujęte w studium pod zabudowę, których właściciele nie złożą wniosku o zmianę przeznaczenia w wyznaczonym terminie nie zostaną przekształcone.

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - plik .pdf

Dofinansowanie UE