Punkty zbiórki odpadów

Grafika 2

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biała Niżna teren Składowiska Odpadów Komunalnych

czynny:  w każdy czwartek w godz: 8.00 -14.00

Regulanin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015.1688):

  • zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (Art. 34).
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art.45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Art. 36).
    Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016.250):
  • gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (Art. 3 ust. 2 pkt 9e).

 

Wykaz punktów, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego rodzaju

Wykaz punktów, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego rodzaju znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem internetowym http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.
Rejestr obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk.

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego punkty sprzedaży obowiązane są przyjąć  zużyty sprzęt tego samego rodzaju co zakupiony w ilości nie większej niż kupowany nowy sprzęt  (na wymianę).

     

Punkty zbiórki przeterminowanych leków

Lp Nazwa Adres Godziny otwarcia
1. APTEKA mgr farm. Danuta Koszyk 33-332 Florynka  254
centrum wsi 
 8.15-14.30
2. Kudrzycka Magdalena, Arnika s.c. 33-333 Ptaszkowa 633  8.00-16.00
3. Apteka Agnieszka Kamińska Czajka i Marek Czajka 33-331 Stróże 585   7.30-15.00
4. Punkt Apteczny, Arnica Maciej Krok i Krzysztof Kasieczka 33-331 Stróże 270 przychodnia   8.00-16.00
5. Punkt Apteczny „ADMA” 33-325 Krużlowa Wyżna 181 8.00-16.00

6. 

Filia GOK Binczarowa

Binczarowa

 

7.   

Filia GOK Cieniawa

Cieniawa

 

8.   

Filia GOK Florynka

Florynka

 

9.   

Filia GOK Gródek

Gródek

 

10.    

Filia GOK Kąclowa

Kąclowa

 

11.    

Filia GOK Krużlowa Wyżna

Krużlowa Wyżna

 

12.    

Filia GOK Polna

Polna

 

13.    

Filia GOK Ptaszkowa

Ptaszkowa

 

14.    

Filia GOK Stara Wieś

Stara Wieś

 

15.    

Filia GOK Siołkowa

Siołkowa

 

 

Punkty zbiórki zużytych baterii i akumulatorów

LP

Nazwa

Adres

1.        

Szkoła Podstawowa

Biała Niżna

2.        

Szkoła Podstawowa

Binaczarowa

3.        

Szkoła Podstawowa

Cieniawa

4.        

Szkoła Podstawowa

Florynka

5.        

Szkoła Podstawowa

Gródek

6.        

Szkoła Podstawowa

Kąclowa

7.        

Szkoła Podstawowa

Krużlowa Wyżna

8.        

Szkoła Podstawowa

Polna

9.        

Szkoła Podstawowa Nr 1

Ptaszkowa

10.    

Szkoła Podstawowa Nr 2

Ptaszkowa

11.    

Szkoła Podstawowa

Siołkowa

12.    

Szkoła Podstawowa

Stara Wieś

13.    

Szkoła Podstawowa

Wawrzka

14.    

Szkoła Podstawowa

Wyskitna

15.    

Filia GOK Binczarowa

Binczarowa

16.    

Filia GOK Cieniawa

Cieniawa

17.    

Filia GOK Florynka

Florynka

18.    

Filia GOK Gródek

Gródek

19.    

Filia GOK Kąclowa

Kąclowa

20.    

Filia GOK Krużlowa Wyżna

Krużlowa Wyżna

21.    

Filia GOK Polna

Polna

22.    

Filia GOK Ptaszkowa

Ptaszkowa

23.    

Filia GOK Stara Wieś

Stara Wieś

24.    

Filia GOK Siołkowa

Siołkowa

 

Punkty zbiórki odzieży używanej


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Odbiór odpadów w postaci folii rolniczej za odpłatnością prowadzi

Firma "FOLPAP" Czarnecki Marek
Gorlice ul. 11-Listopada 54a
Telefon: 604 409 118 

Dofinansowanie UE