Aktualności

Grafika 2

Odbiór drogi gminnej nr 294704K "Cieniawa - Do Dworu" w km 0+000-0+690 w miejscowości Cieniawa

dodano: 18.05.2023
W dniu 18 maja 2023 r.został dokonany odbiór końcowy robót drogowych.: Remont drogi gminnej nr 294704K "Cieniawa - Do Dworu" w km 0+000-0+690 w miejscowości Cieniawa. W ramach zrealizowanych pracy zostały przywrócone właściwe parametry drogi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Wartość wszystkich prac wyniósł  706 362,26 zł.                                                                                                   

Na wykonanie tego zadania Gmina Grybów otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozowju Dróg.

Dofinansowanie UE