XXXI uroczysta Sesja Rady Gminy Grybów

Grafika 2

W dniu 18 września 2021 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Grybów na okoliczność  Jubileuszu 30 lecia utworzenia Gminy Grybów.

Swoją obecnością na uroczystej Sesji zaszczycili zaproszeni Goście:

Pani Anna Mogilska – wieloletnia Skarbnik Gminy,  Pan Krzysztof Michalik – Wójt Gminy Grybów I i II kadencji, Pan Kazimierz Siedlarz - Przewodniczący Rady od II do VII kadencji, Pan Antoni Poręba – Przewodniczący Rady III, IV i V kadencji,  Pan Jan Radzik – Przewodniczący Rady VI i VII kadencji, obecnie radny Rady Gminy Grybów.

Uroczysta Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez uczestników, przy udziale Chóru  Męskiego z Siołkowej pod batutą Pana Pawła Roli oraz akompaniamencie Pana Mirosława Kawy.

Mając na uwadze znaczenie wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina,  dla rozwoju demokracji lokalnej, a także wagę osiągnięć Samorządowców z terenu Gminy Grybów dla jej rozwoju, Rada Gminy Grybów uznała za zasadne uczcić pamięć osób, które przyczyniły się do budowania samorządu Gminy Grybów.

W swoim stanowisku Rada Gminy wyraziła wdzięczność i wyrazy uznania Wszystkim Osobom tworzącym Samorząd  i pracującym na jego rzecz w latach 1991 – 2021,  w tym za włożony trud i niesłabnący zapał, cierpliwość i wytrwałość w podnoszeniu standardów życia lokalnej społeczności. Wysoka aktywność w zakresie spraw samorządowych, przekłada się na jakość realizowanych przez samorząd Gminy Grybów spraw publicznych, a także przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz wspomnianego stanowiska, Rada Gminy Grybów podjęła uchwalę, która pozwoli rozpocząć współpracę partnerską z węgierskim miastem Herend.

Niezależnie od zajętego stanowiska  przez Radę Gminy, w szczególny sposób wyróżniono Samorządowców, którzy w latach 1991 – 2021 pełnili funkcję po stronie organu wykonawczego Gminy jak też organu stanowiącego.

Listy gratulacyjne otrzymali:

Krzysztof Michalik – Wójt Gminy Grybów w latach 1991 – 1998, Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów w latach 1998 -2018, Stanisław Chronowski – Zastępca Wójta Gminy Grybów w latach 1994 – 2002, Andrzej Poręba – Zastępca Wójta Gminy Grybów od 2002 roku, Kazimierz Siedlarz – Przewodniczący Rady Gminy w latach 1992 – 1998, Antoni Poręba – Przewodniczący Rady Gminy w latach 1998 – 2010, Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy w latach 2010 – 2018 oraz Pani Anna Mogilska – Skarbnik Gminy w latach 1991 – 2020.

Minutą ciszy uhonorowano pamięć Wszystkich nieżyjących już Samorządowców, których wkład pracy w budowanie samorządu był nieoceniony, w tym pamięć wielkiego Samorządowca , wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w latach 90., działacza związkowego,  Senatora RP VI,VII, VIII i IX kadencji śp. Stanisława Koguta.

Dzisiaj jest miejsce na podkreślenie wartości samorządnej gminy, samorządowców i mieszkańców, którzy tą wspólnotę samorządową tworzą”  powiedział Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz „Jestem  zaszczycony że jestem mieszkańcem tej wspaniałej wspólnoty samorządowej jaka jest Gmina Grybów, tym bardziej jestem zaszczycony że jestem jej przedstawicielem jako Wójt”. 

Korzystając z okazji, Wójt podziękował  wszystkim, którzy wspierają Go w podejmowanych decyzjach oraz wszystkim Mieszkańcom, którzy tę wspólnotę samorządową tworzą.

Sesję zakończono polską pieśnią patriotyczną - wierszem Marii Konopnickiej pt. Rota, która wyraźnie wskazuje w swej treści przywiązanie do Ziemi,  z której się wywodzimy.

 

Dofinansowanie UE