Aktualności

Grafika 1

Raport o Stanie Gminy Grybów

dodano: 05.06.2023

W dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku przy ul. Jakubowskiego 33a, 33-330 Grybów odbędzie się LIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów, podczas której rozpatrzony będzie Raport o Stanie Gminy Grybów w roku 2022. (link)

Mieszkańcy Gminy Grybów mogą wziąć udział w debacie nad Raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej sprawie, składa do przewodniczącego Rady Gminy Grybów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grybów w roku 2022, można składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Gminy, pokój nr 2, w  godzinach pracy urzędu.

 

Dofinansowanie UE